Ακρυλικό Εργαλείο Χαρακτικής - Ακρυλική Κατεύθυνση Ανάπτυξης

- Sep 18, 2017-

Ακρυλικό εργαλείο χάραξης - Ακρυλική κατεύθυνση ανάπτυξης

Η βιομηχανία εργαλείων πρέπει να παρέχει εργαλεία παραγωγής CNC για άλλες βιομηχανίες μεταποίησης, αλλά επηρεάζεται επίσης από τη συνολική τεχνολογία κατασκευής. Η μεταποιητική βιομηχανία μπορεί να λεχθεί ότι σχετίζεται με τη βιομηχανία εργαλείων. Αν η μεταποιητική βιομηχανία είναι σταθερή, οδηγεί επίσης την ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας εργαλείων Στο μέλλον, το εργαλείο βιομηχανίας επεξεργασίας ακρυλικό θα είναι με την ακρίβεια επεξεργασίας, φινίρισμα, ακρυλικό άλεσμα φρεζάρισμα και άλλες επεξεργασίες χρειάζεται να βελτιωθεί, υψηλής ακρίβειας συνδυασμός εργαλεία, έξυπνα εργαλεία, πολυλειτουργικό σύνθετο εργαλείο, εργαλείο υψηλής ταχύτητας και αποτελεσματικό θα γίνει η αγάπη του μέλλοντος. Αλλά η ταχεία ανάπτυξη θα φέρει την έλλειψη πρώτων υλών, σε τέτοιους περιορισμούς, μπορούμε μόνο να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την τεχνολογία, με περιορισμένο υλικό για να δημιουργήσουμε το καλύτερο εργαλείο. Η βιομηχανία εργαλείων θα κινηθεί στο μέλλον σε μια πολύ καλή κατεύθυνση.

1288006163_1713897570.jpg

1. Κατεύθυνση Ε & Α με ακριβή, πιο στοχοθετημένη.

Οι συνήθεις βαθμοί, η γενική δομή δεν αποτελεί πλέον το επίκεντρο των κατασκευαστών εργαλείων για να αναπτύξουν, ενόψει πολύπλοκων και μεταβαλλόμενων εφαρμογών και συνθηκών επεξεργασίας, πιο στοχευμένη δομή υποδοχής λεπίδων, ποιότητες και τα κατάλληλα εργαλεία θα αντικαταστήσουν το γενικό αυλάκι, λεπίδα και κόπτη. Αυτό θα έχει σημαντικά αποτελέσματα στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επεξεργασίας, της ποιότητας επεξεργασίας και του κόστους κοπής.

2. Πρώτες ύλες ακρυλικού σκάλισμα εργαλείο ή υλικά που βασίζονται σε καρβίδιο.

Προς το παρόν, η εφαρμογή των υλικών σκυροδέματος καρβιδίου έχει σημαντική πρόοδο, λεπτά σωματίδια, εξαιρετικά λεπτά σωματίδια ανάπτυξη καρβιδίου υλικό είναι να βελτιωθεί περαιτέρω η χρήση της αξιοπιστίας εργαλείο κατεύθυνση ανάπτυξης, PCD εργαλείο με το υψηλό σκληρότητα πλεονέκτημα της μεγάλης διάρκειας ζωής είναι επίσης αργά Το ακρυλικό όπως η καθαρή κεραμική, τα μεταλλικά κεραμικά, τα κεραμικά νιτριδίου του πυριτίου και άλλα υλικά εργαλείων, η σκληρότητα μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω μετά την εφαρμογή της στο ακρυλικό εργαλείο κοπής παραπάνω.

3. Με την ανάπτυξη της βιομηχανίας, ο ανταγωνισμός θα γίνει όλο και πιο έντονος.

Ποιος μπορεί να συνεχίσει από την ακρυλική βιομηχανία γλυπτικής βιομηχανία σημαντικές ανάγκες βιομηχανικού τομέα και πληροφορίες αγοράς ανατροφοδότηση διορατικότητα στην κατεύθυνση της ανάπτυξης προϊόντων, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο υλικό, επίστρωση, το σχεδιασμό, την κατασκευή περιεκτικών πλεονεκτημάτων, την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, και στη συνέχεια Στην αγορά, που θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την πρωτοβουλία, την κατοχή της αγοράς. Τα εργαλεία Jinjing και άλλοι γνωστοί κατασκευαστές εργαλείων έχουν επιταχύνει το ρυθμό ανάπτυξης ακρυλικών εργαλείων, όπως ο ισχυρός σχηματισμός της ομάδας επαγγελματικής έρευνας και ανάπτυξης εργαλείων ακρυλικής επεξεργασίας, η αύξηση των γραφείων της Κίνας, οι υπηρεσίες διασύνδεσης, οι πωλήσεις ευρείας κίνησης, .

4. Χαρακτική βιομηχανία εργαλείων αιχμής τεχνολογία αιχμής ταχεία ανάπτυξη, την κατεύθυνση της ανάπτυξης της τεχνολογίας είναι πιο ακριβή.

2935948569_2071251757.jpg

Ακρυλική κοπή υψηλής ταχύτητας, σκληρή κοπή, ξηρή κοπή συνεχίζει να αναπτύσσεται γρήγορα. Η κοπή υψηλής ταχύτητας με τον μοναδικό μηχανισμό κοπής με παραδοσιακή ταχύτητα και το σημαντικό αποτέλεσμα στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επεξεργασίας, τη βελτίωση της ποιότητας επεξεργασίας, τη μείωση της παραμόρφωσης και τη συντόμευση του κύκλου επεξεργασίας, θα αυξήσει περαιτέρω την εφαρμογή της βιομηχανίας ακρυλικών μεταποιήσεων, η ζήτηση για εργαλεία κοπής υψηλής ταχύτητας θα αυξηθεί περαιτέρω, το μαχαίρι διπλού άκρου από χρυσό κρύσταλλο (εργαλείο φακού για κινητά τηλέφωνα) για τη στήριξη μέχρι και 12 εκατομμυρίων στροφών στην επεξεργασία υπερβολικά υψηλών ταχυτήτων των 12 μέτρων. Η σκληρή κοπή είναι μια νέα τεχνολογία επεξεργασίας, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επεξεργασίας, τη μείωση του κόστους επεξεργασίας, τη μείωση του ρόλου της επένδυσης του εξοπλισμού είναι μοναδική, οι παραδοσιακές προκλήσεις της διαδικασίας λείανσης, μια πράσινη διαδικασία κατασκευής έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την υγρή κοπή, αλλά υπάρχουν ελλείψεις όπως αυξημένη δύναμη κοπής, αυξημένη παραμόρφωση κοπής, μειωμένη ανθεκτικότητα, εύκολη επεξεργασία της ποιότητας του κομματιού και άλλες ελλείψεις, αλλά με ανάλυση των διαφόρων τύπων ξηρών κοπτικών συνθηκών διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την ξηρή κοπή, να αναζητήσουν τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις και μέτρα για να καλύψουν τις ελλείψεις της ξηρής κοπής, το πλεονέκτημα της ξηρής κοπής είναι ακόμα πολύ προφανές, η ξηρή κοπή θα γίνει μια από τις τάσεις ανάπτυξης.

4531131458_836713472.jpg

5. Όλο και περισσότερες τεχνικές ανταλλαγές, συνεργασία μεταξύ των συνομηλίκων θα είναι.

Αυτή η τάση από το πρόσφατο μέρος των ενεργειών κατασκευαστή εργαλείο μπορεί να δει, Ακρυλικό σκάλισμα εργαλείο ανταλλαγής τεχνολογίας ομοτίμων, την ανταλλαγή πόρων, για την αποφυγή τυφλού φαύλου ανταγωνισμού.

6. κατασκευή και παροχή υπηρεσιών

Η ανάγκη για την ανάπτυξη της σύγχρονης μεταποιητικής βιομηχανίας για να καταστεί η κατάσταση της βιομηχανίας εργαλείων, ο ρόλος μιας σημαντικής αλλαγής: από μια απλή παραγωγή ακρυλικών εργαλείων ξυλογλυπτικής, προμήθεια, επέκταση στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας κοπής και την αντίστοιχη υποστηρικτική τεχνολογία και προϊόν ανάπτυξη από έναν απλό προμηθευτή εργαλείων Η κατάσταση των επιχειρήσεων επιχειρήσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής και της ποιότητας των προϊόντων, τη μείωση του κόστους παραγωγής σημαντικών εταίρων. Επιπλέον, είναι πιο επείγον και σημαντικό να παρέχεται στους χρήστες ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες.

7. Αξεσουάρ δικτύου

Ο 21ος αιώνας είναι η εποχή του δικτύου, της ηλικίας των πληροφοριών, το επίπεδο των πληροφοριών για τις επιχειρήσεις θα αποτελέσει ένα μέτρο του επιπέδου ανάπτυξης των επιχειρήσεων ένας σημαντικός δείκτης του επιπέδου ανάπτυξης. Δίκτυο, τα οφέλη της τεχνολογίας της πληροφορίας εκτός από τη βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, την εξοικονόμηση δαπανών γραφείου, την επιτάχυνση της ταχύτητας αντίδρασης, το πιο σημαντικό είναι η βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας.


Ένα ζευγάρι:Ακρυλικό κουτί Τηλεσκοπικό διάστημα Επόμενη:Ανακύκλωση κιβωτίων από πλαστικό