Χάρη στους φιλοξενούμενους και τους συναδέλφους μας για την εμφάνιση των ραφιών τους σε ακρυλικό δίσκο

- Dec 19, 2018-

Χάρη στους φιλοξενούμενους και τους συναδέλφους μας για τις ακρυλικές οθόνες εμφάνισης δίσκων σε εξέλιξη. Είναι ένα ολόκληρο καταψύκτη, πολύ χαρούμενο και μια σειρά από μεγάλες παραγγελίες έχουν ολοκληρωθεί.Ένα ζευγάρι:Βάση ακρυλικού φύλλου με χαραγμένη με λέιζερ Επόμενη:Πλατεία Ακρυλικό μπλοκ τον καθαρισμό και την συσκευασία